Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3527)
 • 2001-11-28 Galiojantis
  2001-11-28 Paskelbta
  2001-11-28 Įsigalioja
  2001-11-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ŠEŠTOJO IR KETURIOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 13 d. Nr. IX-595

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1998, Nr. 53-1448; 1999, Nr. 60-1951; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Laivo nuomos be įgulos sutartis (bareboat charter) – terminuotas susitarimas, pagal kurį laivo nuomininkas turi teisę valdyti laivą, įskaitant nuomininko teisę paskirti laivo kapitoną ir laivo įgulą nuomos laikotarpiui.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Jūrų laivas – laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus.“

3. 2 straipsnio 10 dalį pripažinti netekusia galios, buvusias 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dalis laikyti atitinkamai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dalimis.

4. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Keleivių vežimo jūra sutartis – susitarimas, pagal kurį vežėjas įsipareigoja jūrų laivu nuvežti keleivį iš vieno uosto į kitą, o jeigu keleivis perdavė bagažą, – nugabenti bagažą į paskirties uostą ir išduoti turinčiam teisę jį gauti asmeniui; keleivis įsipareigoja sumokėti už vežimą nustatytą užmokestį, o jeigu perduotas bagažas, – ir už bagažo vežimą.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Krovinių vežimo jūra sutartis – susitarimas, pagal kurį vežėjas įsipareigoja siun

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.