Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 61-2184)
 • 2004-05-01 Galiojantis
  2004-05-01 Įsigalioja
  2004-04-27 Paskelbta
  2004-04-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO 2 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2128

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2754)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 7 dalies papildymas

Papildyti 2 straipsnio 7 dalį antru sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Įkaitas – įkeistas finansinis turtas (įskaitant pinigus), taip pat pagal atpirkimo arba panašų sandorį perleistas finansinis turtas teisėms ir įsipareigojimams, galintiems atsirasti dėl naudojimosi sistema, užtikrinti arba pateiktas Lietuvos bankui, valstybių narių centriniams bankams ar Europos centriniam bankui kaip prievolės šiems bankams įvykdymo užtikrinimas. Įkaitu pagal šį Įstatymą laikomas ir finansinis užstatas pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

9 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „raštu įspėję skolininką“, vietoj žodžių „sutartyje numatytu būdu“ įrašyti žodžius „teisės aktų nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Jeigu sistemos dalyvis arba Lietuvos banko, valstybių narių centrinių bankų ir Europos centrinio banko sandorio šalis laiku neįvykdo įkaitu užtikrintos prievolės, kitas sistemos dalyvis arba minėti bankai turi teisę perimti įkaitą ir jį realizuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Ši teisė taikoma neatsižvelgiant į sistemos dalyvio arba Lietuvos banko, valstybių narių centrinių bankų ir Europos centrinio banko sandorio šalies operacijų sustabdymą ir (ar) pradėtą bankroto pr

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.