Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 45-1702)
  • 2021-07-01 Galiojantis
    2008-04-20 Įsigalioja
    2008-04-19 Paskelbta
    2008-04-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 14 d. Nr. D1-199

Vilnius

 

KEISTA (antraštė ir įsakymo tekstas):

2020 06 26 įsakymu Nr. D1-381 (nuo 2020 09 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14143)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis,

tvirtinu Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus (pridedama).

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199

 

MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2015 09 24 įsakymu Nr. D1-682 (nuo 2015 10 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-14257)

 

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato miško atkūrimo ir įveisimo, miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių kokybės reikalavimus. Nuostatų reikalavimai netaikomi žaliavinėms medžių ir krūmų bei Kalėdų medelių plantacijoms.

2. Šių Nuostatų reikalavimai privalomi valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams. Privačių miškų savininkams privalomi 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 33, 37, 38, 39 ir 40 šių Nuostatų punktai, kiti punktai – rekomenduotini.

3.

KEISTA:

1. 2009 10 27 įsakymu Nr. D1-623 (nuo 2009 11 01)

(Žin., 2009, Nr. 130-5654)

2. 2013 12 20 įsakymu Nr. D1-970 (nuo 2013 12 28)

(Žin., 2013, Nr. 135-6894)

3. 2015 09 24 įsakymu Nr. D1-682 (nuo 2015 10 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-14257)

4. 2018 08 24 įsakymu Nr. D1-777 (nuo 2018 08 25)

(TAR, 2018, Nr. 2018-13360)

 

Šiuose Nu

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba