Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2002 05 01

(Žin., 2002, Nr. 17-649)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Remiantis 2010 11 18 įstatymu Nr. XI-1145 (Žin., 2010, Nr. 142-7260), administracinių teisės pažeidimų bylos, pradėtos ir nebaigtos iki įstatymo Nr. XI-1145 įsigaliojimo, t. y. iki 2011 01 01, nagrinėjamos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

2. 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2372 (TAR, 2019, Nr. 2019-12836) nustatyta, kad:

1) iki įstatymo Nr. XIII-2372 įsigaliojimo paskirti Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nariai, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariai, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariai, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nariai ir Teisėjų garbės teismo nariai šias pareigas eina iki jų įgaliojimų pabaigos;

2) iki įstatymo Nr. XIII-2372 įsigaliojimo išrinktų Teisėjų tarybos narių įgaliojimai baigiasi, kai Visuotiniame teisėjų susirinkime išrenkama naujos sudėties Teisėjų taryba.

Aukščiau nurodytų komisijų ir teismų savivaldos institucijų narių kadencijos pradedamos skaičiuoti nuo jų paskyrimo į pareigas įstatymo Nr. XIII-2372 nustatyta tvarka.

3) iki įstatymo Nr. XIII-2372 įsigaliojimo paskirtų teismo kanclerių penkerių metų kadencija pradedama skaičiuoti nuo įstatymo Nr. XIII-2372 įsigaliojimo (2020 01 01).

3. iki 2020 01 14 įstatymo Nr. XIII-2775 (TAR, 2020, Nr. 2020-02010) įsigaliojimo pradėtos skyrimo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pareigas procedūros baigiamos pagal iki įstatymo Nr. XIII-2775 įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

4. 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2372 (TAR, 2019, Nr. 2019-12836) (2020 12 22 įstatymo Nr. XIV-114 (TAR, 2020, Nr. 202

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.