Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 85, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, įstatymo papildymo 40-1 ir 57-1 straipsniais bei įstatymo papildymo priedu įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3355)
 • 2003-07-23 Galiojantis
  2003-07-23 Paskelbta
  2003-07-23 Įsigalioja
  2003-07-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 85, 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS, ŠEŠTOJO IR DEVINTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 401 IR 571 STRAIPSNIAIS BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2003 m. liepos 3 d. Nr. IX-1680

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1998, Nr. 53-1448; 1999, Nr. 60-1951; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584; 2001, Nr. 99-3527)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 3 dalimi

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius, keleivius ir bagažą, taip pat laivo valdytojo ribotosios atsakomybės ribas, darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.“

2. Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

„3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 2 straipsnio 13 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 2 straipsnio 14 dalį pripažinti netekusia galios.

3. 2 straipsnio 16 dalį pripažinti netekusia galios.

4. Papildyti 2 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip:

„23. Laivo reisas – laivo kelionė iš vieno uosto į kitą, nesvarbu, ar laivas veža krovinį arba keleivius, ar plaukia be jų. Į laivo reisą taip pat įskaitoma

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.