Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-766)
  • 2002-02-28 Galiojantis
    2002-02-28 Įsigalioja
    2002-02-27 Paskelbta
    2002-02-20 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (2)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. vasario 20 d. Nr. 260

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353) ir išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl naftos darbų organizavimo ir reguliavimo“.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 260 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau vadinama – Aplinkos ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Aplinkos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos ir re

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.