Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4909)
  • 2021-04-21 Negaliojantis
    2004-05-01 Įsigalioja
    2003-11-21 Paskelbta
    2003-11-10 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 03 31 įsakymu Nr. B1-265 (nuo 2021 04 21)

(TAR, 2021, Nr. 2021-06661)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO KONTROLĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 10 d. Nr. B1-892

Vilnius

 

KEISTA (antraštė ir įsakymo tekstas):

2019 08 05 įsakymu Nr. B1-568 (nuo 2019 08 07)

(TAR, 2019, Nr. 2019-12884)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir įgyvendindama 2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 2002/60/EB, nustatančią konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičiančią Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 36 tomas, p. 252), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/73/EB (OL 2008 L 219, p. 40):

1. Tvirtinu pridedamus Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimus.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriui.

 

DIREKTORIUS                                                                                                   KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. B1-892

 

AFRIKINIO KIAULIŲ MARO KONTROLĖS REIKALAVIMAI

 

NETEKO GALIOS (preambulė):

2009 08 06 įsakymu Nr. B1-353 (nuo 2009 08 12)

(Žin., 2009, Nr. 96-4087)

 

I SKY

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.