Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 3, 21, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2996)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    1998-12-11 Paskelbta
    1998-12-11 Įsigalioja
    1998-11-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 3, 21, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

1998 m. lapkričio 26 d. Nr. VIII-942

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 64-1500)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas

Papildyti 3 straipsnį 4 ir 5 punktais:

„4) finansinės paramos negrąžinimo atveju – Fondas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti;

5) finansinės paramos negrąžinimo atveju – Fondas fizinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

21 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „vienam mėnesiui“ įrašyti žodžius „30 dienų“, papildyti dalį antruoju sakiniu ir ją išdėstyti taip:

„3. Administratorius turi kreiptis į teismą dėl turto įkeitimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, jeigu jos buvo sudarytos praėjus daugiau kaip 30 dienų po sutarties dėl paskolos gavimo sudarymo. Kai paskolos sutartyje yra nurodyta įkeičiamo turto aprašymas, įkainojimas ir buvimo vieta, įkeitimu užtikrinamos prievolės esmė, dydis ir įvykdymo terminas, administratorius neturi teisės kreiptis į teismą dėl turto įkeitimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.“

 

3 straipsnis. 41 straipsnio papildymas

1. Papildyti 41 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, kylantys iš darbo santykių, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.