Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 61-2185)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2004-05-01 Įsigalioja
    2004-04-27 Paskelbta
    2004-04-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 10 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2129

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193; 2003, Nr. 17-708, Nr. 38-1708, Nr. 61-2757)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pakeitimas

10 straipsnio 7 dalies 3 punkte po žodžio „įstatymo“ įrašyti žodžius „ir Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Draudimai vykdyti finansines prievoles bei išieškoti skolas netaikomi Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo ir Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nustatytais atvejais;“.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

14 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžių „atsiskaitymo sistemose įstatymo“ įrašyti žodžius „ir Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1) teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.