Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3517; 2008, Nr. 79-3099; TAR, 2015-05-27, Nr. 2015-08119)
 • 2022-05-01 Galiojantis
  2004-01-01 Įsigalioja
  2001-11-28 Paskelbta
  2001-11-06 Priimta
Santrumpa: ĮGKAĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 07 01

(TAR, 2015, Nr. 2015-08119)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2015 05 14 įstatymu Nr. XII-1697 (TAR, 2015, Nr. 2015-08119) nustatyta, kad pagal nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą rengiamas 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas.

2. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-95 (TAR, 2016, Nr. 2016-29407) nustatyta, kad įstatymas Nr. XIII-95 taikomas rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės konsoliduotuosius metinius pranešimus.

3. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-682 (TAR, 2021, Nr. 2021-25107) nustatyta, kad:

– įstatymas Nr. XIV-682 taikomas rengiant 2022 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir konsoliduotuosius metinius pranešimus;

– įsigaliojus įstatymui Nr. XIV-682, kituose teisės aktuose nuorodos į Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-576

Vilnius

 

KEISTA (antraštė):

2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-682 (nuo 2022 05 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-25107)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.