Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
1 str. | Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-02-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2011-02-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
  • 1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

    26 straipsnyje po žodžių „Valstybės saugumo departamento“ išbraukti žodžius „ikiteisminio tyrimo“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

    „26 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigos

    Kai ikiteisminio tyrimo įstaigos negali atlikti joms Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pavestų funkcijų, jas atlieka karo policija, Valstybės saugumo departamento padaliniai, o jei savo funkcijų atlikti negali, – karo komendanto paskirti asmenys. Teritorijoje, kurioje karo policija ir karinės komendantūros negali atlikti savo funkcijų, ikiteisminį tyrimą atlieka šioje teritorijoje veikiančio ar dislokuoto karinio dalinio ar kito karinio vieneto vado paskirti asmenys. Ikiteisminio tyrimo pareigūnais, esant galimybei, turi būti paskirti asmenys, turintys teisinį išsilavinimą.“

     

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.