Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 74-3539)
 • 2011-06-30 Galiojantis
  2011-06-30 Įsigalioja
  2011-06-18 Paskelbta
  2011-06-07 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 7 d. Nr. XI-1428

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2754; 2004, Nr. 61-2184; 2006, Nr. 50-1798; 2008, Nr. 71-2707)

 

1 straipsnis.         Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis:

1) sudaryti teisinį pagrindą saugiai ir patikimai veikti mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms (mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos toliau šiame įstatyme vadinamos sistemomis), sumažinti sisteminę riziką ir kiek įmanoma apsaugoti tokių sistemų dalyvių interesus, kai sustabdomos vieno iš sistemos dalyvių operacijos ar pradedamas šio dalyvio bankroto procesas;

2) apsaugoti Lietuvos banko, kitos valstybės narės centrinio banko ir Europos centrinio banko interesus atliekant centrinių bankų operacijas.

2. Šis įstatymas skirtas šio įstatymo priede nurodyto Europos Sąjungos teisės akto taikymui užtikrinti.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Atsakingoji institucija – Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktu paskirta institucija, k

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.