Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
15 str. | Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-05-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-05-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 15 straipsnis. Valdybos sudėtis

  1. Valdyba sudaroma 5 metų kadencijai ne mažiau kaip iš 5 narių – kai valdybos sudarymas pagal šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalį yra privalomas, ir ne mažiau kaip iš 3 narių – kai dėl valdybos sudarymo apsisprendžia visuotinis dalininkų susirinkimas.

  2. Valdybos nariais skiriami:

  1) bent vienas viešosios įstaigos savininko ar kiekvieno dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovas;

  2) jeigu viešoji įstaiga veikia keliems ministrams pavestose valdymo srityse, – bent vienas kiekvienos ministerijos, kurios ministrui pavestose valdymo srityse veikia viešoji įstaiga (jeigu ši ministerija nėra viešosios įstaigos savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija), atstovas;

  3) nepriklausomi nariai – fiziniai asmenys, atitinkantys šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus; jie turi sudaryti ne mažiau kaip 2/5 viešosios įstaigos įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus.

  3. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu į valdybą gali būti skiriami ir viešosios įstaigos darbuotojai.

  4. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka valdyba. Valdybos pirmininkas renkamas valdybos kadencijai. Jeigu valdybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, naujas valdybos pirmininkas išrenkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

  5. Asmuo tos pačios viešosios įstaigos valdybos nario pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.