Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.116 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 139-6550)
  • 2011-11-18 Galiojantis
    2011-11-18 Paskelbta
    2011-11-18 Įsigalioja
    2011-11-17 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.116 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1710

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.