Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-918 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 153-7255)
  • 2012-12-02 Galiojantis
    2011-12-16 Įsigalioja
    2011-12-15 Paskelbta
    2011-12-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2012 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-918

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216) ir į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metais programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834), 4.1.8 punktą:

tvirtinu Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiką (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                         KAZYS STARKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-918

 

KEISTA:

1. 2012 02 02 įsakymu Nr. 3D-69 (nuo 2012 02 05)

(Žin., 2012, Nr. 16-706)

2. 2012 02 14 įsakymu Nr. 3D-103 (nuo 2012 02 23)

(Žin., 2012, Nr. 23-1091)

3. 2012 04 02 įsakymu Nr. 3D-236 (nuo 2012 04 06)

(Žin., 2012, Nr. 41-2015)

4. 2012 04 10 įsakymu Nr. 3D-256 (nuo 2012 04 15)

(Žin., 2012, Nr. 44-2178)

5. 2012 04 26 įsakymu Nr. 3D-278 (nuo 2012 04 29)

(Žin., 2012, Nr. 50-2515)

6. 2012 06 07 įsakymu Nr. 3D-388 (nuo 2012 06 14)

(Žin., 2012, Nr. 66-3371)

7. 2012 06 13 įsakymu Nr. 3D-408 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3429)

8. 2012 06 15 įsakymu Nr. 3D-426 (nuo 2012 06 20)

(Žin., 2012, Nr. 68-3515)

9. 2012 07 16 įs

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.