Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-26025)

 

INFOLEX PASTABA: 2023 12 21 įstatymu Nr. XIV-2436 (TAR, 2023, Nr. 2023-26025) nustatyta, kad:

– tol, kol visi registrai, valstybės, vidaus administravimo ir (ar) kitos informacinės sistemos iki 2026 12 31 bus pertvarkyti pagal įstatymu Nr. XIV-2436 nauja redakcija išdėstyto Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo reikalavimus, laikoma, kad kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojama sąvoka „registras“ atitinka šiame įstatyme vartojamą sąvoką „registro informacinė sistema“, registrų, valstybės, kitų ir (ar) vidaus administravimo informacinių sistemų valdytojai turi šiame įstatyme kartu nustatytas duomenų ir informacinių sistemų valdytojų, o registrų, valstybės, kitų ir (ar) vidaus administravimo informacinių sistemų tvarkytojai – kartu nustatytas duomenų ir informacinių sistemų tvarkytojų teises ir pareigas;

– iki įstatymo Nr. XIV-2436 įsigaliojimo dienos (2024 01 01) pradėtos registrų, valstybės, kitų ir (ar) vidaus administravimo informacinių sistemų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ar likvidavimo procedūros tęsiamos pagal iki įstatymo Nr. XIV-2436 įsigaliojimo dienos galiojusį teisinį reguliavimą;

– iki įstatymo Nr. XIV-2436 įsigaliojimo dienos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų renkamos valstybės rinkliavos už registrų objektų registravimą yra renkamos tol, kol nurodyti registrai šio įstatymo nustatyta tvarka bus pertvarkyti į registrų informacines sistemas, bet ne vėliau kaip iki 2026 12 31.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1807

Vilnius

&n

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
Neringa Kučinskaitė
Vilnius. Kontaktai
Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
Vilnius. Kontaktai
Asta Jakštienė
Klaipėda. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.