Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 78, 79, 80, 81 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 6-183)
 • 2012-07-01 Galiojantis
  2012-07-01 Įsigalioja
  2012-01-10 Paskelbta
  2011-12-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 78, 79, 80, 81 IR 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1847

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584; 2001, Nr. 99-3527)

 

1 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

78 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos hipotekos bei“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir“, 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos hipotekos įstatyme“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

78 straipsnis. Laivo įkeitimo tvarka

1. Laivai, įregistruoti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, įkeičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir šio Įstatymo nustatyta tvarka.

2. Jeigu šiame Įstatyme numatytos kitokios normos negu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, taikomos šio Įstatymo nuostatos.“

 

2 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 79 straipsnio 1 ir 3 dalis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

79 straipsnis. Laivo įkeitimas

1. Laivas įkeičiamas su visa laivo įranga ir priklausiniais, kurie reikalingi jo navigacijai ar kelionei ir yra laive hipotekos sandorio sudarymo arba priverstinės hipotekos nustatymo dieną. Įkeičiamo laivo įrenginiai ir priklausiniai turi būti nurodyti hipotekos sandoryje arba sprendime dėl priverstinės hipotekos nustatymo, išskyrus tuos, kurie nėra laivo savininko nuosavybė.

2. Laivo hipoteka neapima laive es

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.