Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 6-186)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2012-07-01 Įsigalioja
    2012-01-10 Paskelbta
    2011-12-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 2 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1850

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193; 2008, Nr. 65-2456)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 7 dalies pakeitimas

2 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ar įkeitimo lakštą“ įrašyti žodžius „hipotekos (įkeitimo) sandorį ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) pagrindu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai – pagal hipotekos (įkeitimo) sandorį ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) pagrindu kreditoriaus (įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus) įgyta teisė, jeigu įmonė neįvykdė įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, perduoti šį turtą jo nuosavybėn.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio 6 dalies pakeitimas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1986 (nuo 2012 05 03)

(Žin., 2012, Nr. 51-2530)

 

Pakeisti 33 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvy

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.