Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3D-74 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-830)
  • 2012-02-10 Galiojantis
    2012-02-10 Įsigalioja
    2012-02-09 Paskelbta
    2012-02-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-153 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 3 d. Nr. 3D-74

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834, Nr. 53-2118, Nr. 61-2440, Nr. 98-4145, Nr. 110-4685, Nr. 112-4793; 2010, Nr. 11-547, Nr. 155-7883; 2011, Nr. 13-575), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                            KAZYS STARKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3D-74 redakcija)

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) bei pagal Programą finansuojamų projektų bendrą administravimo tvarką. Programos priemonių ir (arba) veiklos sričių (toliau – Programos priemonės) bei pagal jas finansuojamų projektų administravimo ir finansavimo tvarka nustatoma Programos krypčių arba Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse (to

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.