Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
7 str. | Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2021-07-15
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 7 straipsnis. Reikalavimai planui

  1. Plane turi būti nurodyta:

  1) priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;

  2) lėšos (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą;

  3) numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;

  4) numatomos gauti iš fizinio asmens skolininkų lėšos;

  5) kitos priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos);

  6) kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, mokėjimams įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytą susitarimą skiriamos lėšos);

  KEISTA:

  1. 2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

  2. 2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1154 (nuo 2018 06 26)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08526)

   

  7) bankroto administravimo išlaidų pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą administravimo išlaidų struktūrą sumos ir jų pagrindimas;

  KEISTA:

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-451 (nuo 2021 07 15)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15469)

   

  INFOLEX PASTABA: 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-451 (TAR, 2021, Nr. 2021-15469) nustatyta, kad įstatymas Nr. XIV-451 taikomas fizinių asmenų bankroto procesams, pradėtiems po 2021 07 14.

   

  8) sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;

  9) sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias jis numato nutraukti, sąrašas, taip pat dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas;

  10) kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodyti duomenys;

  11) kreditorių pagalba, nurodyta šio įstatymo 24 straipsnio 4 punkte;

  12) kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Kai sudaromas šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytas susitarimas, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nėra nurodomi;

  KEISTA:

  2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

   

  13) nenumatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), būtino fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, sąrašas.

  KEISTA:

  2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

   

  2. Fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, taip pat turi būti nurodyta:

  1) lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos bankroto proceso metu;

  2) reikalingo individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti turto (taip pat ir įkeisto) sąrašas;

  KEISTA:

  2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

   

  3) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti;

  KEISTA:

  2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1154 (nuo 2018 06 26)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08526)

   

  4) numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai.

  KEISTA:

  2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

   

  3. Fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  4. Visos plane įrašytos lėšos ir jų sumos nurodomos eurais.

  KEISTA:

  2014 10 07 įstatymu Nr. XII-1184 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-14293)

   

  5. Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Teismas, kai kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pratęsti plano įgyvendinimo trukmę iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo, arba nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.

  KEISTA:

  2015 12 22 įstatymu Nr. XII-2235 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-21017)

   

  6. Fiziniai asmenys, kurie bankrutuoja pagal vieną bylą ir kuriuos sieja bendras turtas ir (ar) bendros prievolės kreditoriams, gali rengti bendrą planą.

  KEISTA:

  2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1154 (nuo 2018 06 26)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08526)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankroto ir restruktūrizavimo teisė“:
Advokatės Evelinos Kiznės kontora
Kaunas. Kontaktai
Jonas Zaronskis
Kontaktai
Kazimieras Karpickis
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.