Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3935)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2012-06-30 Paskelbta
    2012-06-30 Įsigalioja
    2012-06-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 10, 11, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2092

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010, Nr. 110-3991; 2002, Nr. 116-5193, Nr. 124-5627; 2003, Nr. 17-708, Nr. 38-1708, Nr. 61-2757; 2004, Nr. 61-2185, Nr. 171-6298; 2006, Nr. 50-1799; 2008, Nr. 65-2456; 2010, Nr. 137-6988; 2011, Nr. 85-4132, Nr. 146-6841; 2012, Nr. 4-112)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 9 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kai kreditorių reikalavimus nustatantis arbitražo sprendimas priimtas po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, teismas tvirtina kreditorių reikalavimus kaip kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą, jeigu tie kreditorių reikalavimai nebuvo patvirtinti anksčiau. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies 10 punkto pakeitimas

11 straipsnio 3 dalies 10 punkte po žodžių „susirinkime ir teisme“ įrašyti žodžius „o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„10) pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, pati

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.