Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 80-4146)
  • 2012-07-10 Galiojantis
    2012-07-10 Paskelbta
    2012-07-10 Įsigalioja
    2012-06-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 30 d. Nr. XI-2190

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 73-2539)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.