Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3D-786 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-697 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2012, Nr. 119-6011)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-697 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-549 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS KRYPTIES „LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS“ PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2012 m. spalio 8 d. Nr. 3D-786

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.