Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1287 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 125-6278)
  • 2019-01-01 Negaliojantis
    2013-01-01 Įsigalioja
    2012-10-27 Paskelbta
    2012-10-24 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 11 14 nutarimu Nr. 1133 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18760)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 24 d. Nr. 1287

Vilnius

 

Siekdama nustatyti minimalius informacijos apie pažeidimus valstybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse teikimo ir tvarkymo reikalavimus, užtikrinti galimybę pranešti apie juos ir sudaryti sąlygas valstybės institucijoms ir įstaigoms užkirsti šiems pažeidimams kelią, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios priima ir nagrinėja telefonu ir (ar) internetu pateiktą informaciją apie pažeidimus, iki šio nutarimo įsigaliojimo priimti šiam nutarimui įgyvendinti būtinus teisės aktus.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms reglamentuojant informacijos apie pažeidimus teikimą ir tvarkymą atsižvelgti į šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatas.

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                            ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                                                   ARTŪRAS MELIANAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1287

 

INF

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.