Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-956 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7613)
  • 2012-12-19 Galiojantis
    2012-12-19 Įsigalioja
    2012-12-18 Paskelbta
    2012-12-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-153 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 3D-956

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830, Nr. 67-3428):

1. Papildau 3 punktą šia dvidešimt trečiąja pastraipa (ankstesniąsias dvidešimt trečiąją-trisdešimt antrąją pastraipas atitinkamai laikau dvidešimt ketvirtąja-trisdešimt trečiąja pastraipomis):

Projekto priežiūros rodikliai – rodikliai, kuriais apibūdinamas paramos gavėjų ekonominis gyvybingumas, finansinė būklė ir projekto įgyvendinimas.“

2. Papildau šiuo 4.10 punktu:

„4.10. Žemės politikos departamentas atsakingas už žemės konsolidaciją:

4.10.1. pagal kompetenciją siūlo Programos pakeitimus;

4.10.2. pagal kompetenciją atlieka 4.1.5, 4.1.7, 4.1.10–4.1.11 punktuose nurodytas funkcijas.“

3. Išdėstau 5.4 punktą taip:

„5.4. rengia ir suderinusi su valdymo institucija tvirtina pagal pavyzdinę paramos sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, paramos sutarties formas pagal atskiras Programos priemones, jeigu yra poreikis, pagal pavyzdinę mokėjimo prašymo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, mokėjimo prašymų formas pagal atskiras Programos priemones ir pagal pavyzdines ataskaitų for

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.