Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 3D-47 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 7-301)
  • 2013-12-29 Galiojantis
    2013-01-20 Įsigalioja
    2013-01-19 Paskelbta
    2013-01-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 16 d. Nr. 3D-47

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216) ir į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metais programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830, Nr. 67-3428, Nr. 148-7613), 4.1.6 punktą:

tvirtinu Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiką (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                                                VIGILIJUS JUKNA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-47

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 04 17

(Žin., 2013, Nr. 39-1918)

 

KEISTA:

1. 2013 05 30 įsakymu Nr. 3D-381 (nuo 2013 06 02)

(Žin., 2013, Nr. 57-2898)

2. 2013 06 25 įsakymu Nr. 3D-441 (nuo 2013 06 27)

(Žin., 2013, Nr. 67-3372)

3. 2013 07 04 įsakymu Nr. 3D-474 (nuo 2013 07 10)

(Žin., 2013, Nr. 73-3687)

4. 2013 07 11 įsakymu Nr. 3D-498 (nuo 2013 07 14)

(Žin., 2013, Nr. 75-3800)

5. 2013 08 06 įsakymu Nr. 3D-560 (nuo 2013 08 08)

(Žin., 2013, Nr. 86-4336)

6. 2013 08 07 įsakymu Nr. 3D-562 (nuo 2013 08 11)

(Žin., 2013, Nr. 87-4357)

7. 2013 08 09 įsakymu Nr. 3D-565 (nuo 2013 08 15)

(Ži

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba