Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; TAR, 2017-12-18, Nr. 2017-20326)
  • 2023-04-01 Galiojantis
    1995-01-01 Įsigalioja
    1994-11-18 Paskelbta
    1994-11-03 Priimta
Santrumpa: IVĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 01 01

(TAR, 2017, Nr. 2017-20326)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2017 12 05 įstatymu Nr. XIII-822 (TAR, 2017, Nr. 2017-20326) nustatyta, kad:

– įstatymo Nr. XIII-822 nuostatos taikomos asmenims, įgijusiems teisę gauti išmokas nuo įstatymo Nr. XIII-822 įsigaliojimo dienos;

– jeigu išmoka vaikui paskirta iki įstatymo Nr. XIII-822 įsigaliojimo ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus šiam įstatymui, išmokos vaikui dydis perskaičiuojamas be išmokos gavėjo prašymo ir išmokos mokėjimas tęsiamas iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos;

– jeigu dėl išmokų kreipiamasi įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-822 ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 2 d., išmoka skiriama už praėjusius mėnesius iki įstatymo Nr. XIII-822 įsigaliojimo, taikomos iki įstatymo Nr. XIII-822 įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatos;

– jeigu iki 2017 01 01 vienu metu gimė du ar daugiau vaikų ir jiems dar nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) nuo 2017 01 01, iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos;

– kai teisė į išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui atsirado iki įstatymo Nr. XIII-822 įsigaliojimo, neatsižvelgiant į vaiko (vaikų) mirties dieną, taikomos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 7 str. 4 d. nuostatos;

– kai teisė į vienkartinę išmoką įsikurti asmenims, nurodytiems L

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.