Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-11556)

 

INFOLEX PASTABA: atkreipiame dėmesį, kad 2023 05 25 įstatymu Nr. XIV-1985 (TAR, 2023, Nr. 2023-11556; TAR, 2023, Nr. 2023-25603) nauja redakcija dėstomo valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS

ĮSTATYMAS

 

1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principus, bendruosius priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas reikalavimus, valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų karjerą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas, susijusias su tarnybos ypatumais, valstybės tarnybos politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas ir jų kompetenciją.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas.

2. Kolektyvinėms deryboms ir kolektyvinių sutarčių sudarymui valstybės tarny

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
  Neringa Kučinskaitė
  Vilnius. Kontaktai
  Asta Jakštienė
  Klaipėda. Kontaktai
  Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.