Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 48-1163)
  • 1998-09-24 Negaliojantis
    1997-06-04 Įsigalioja
    1997-06-03 Paskelbta
    1997-05-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 1998 09 15 nutarimu Nr. 1120 (nuo 1998 09 24) (Žin., 1998, Nr. 83-2327)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

1997 m. gegužės 27 d. Nr.517

Vilnius

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio

ministerijos nuostatų patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

 2. Pripažinti netekusiais galios:

 2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 859 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 74-1390);

 2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 863 "Dėl Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 74-1393);

 2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 145 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 859 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 11-251);

 2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 1058 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių nuostatų, susijusių su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 63- 1597) 8 punktą;

 2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1252 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų papildymo" (Žin., 1995, Nr. 79-1829);

 2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.