Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos muitinės kodeksas (Žin., 1996, Nr. 52-1239)
  • 2004-05-01 Negaliojantis
    1998-01-01 Įsigalioja
    1996-06-01 Paskelbta
    1996-04-18 Priimta
Santrumpa: MK
Naujai reglamentuojantis aktas:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2004 04 27 įstatymu Nr. IX-2184 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 73-2518)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS

KODEKSAS

 

1996 m. balandžio 18 d. Nr. I-1292

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

siekdamas susisteminti šiame kodekse muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir suteikti joms įstatymo galią;

pripažindamas, kad išsamaus ir svarbiausių muitinės veiklą reglamentuojančių tarptautinių konvencijų nuostatas atitinkančio Muitinės kodekso priėmimas išreiškia tiek užsienio prekybos subjektų, tiek Lietuvos Respublikos muitinės interesus;

suprasdamas, kad viena iš svarbiausių Muitinės kodekso funkcijų yra sudaryti palankias sąlygas verslo ir užsienio prekybos plėtrai;

įsitikinęs, kad suteikiant muitinei efektyvias tikslaus šio kodekso nuostatų įgyvendinimo galimybes būtina sukurti palankias sąlygas pasitikėti sąžiningais užsienio prekybos subjektais ir užtikrinti jų teisių apsaugą;

pažymėdamas, kad norint sudaryti palankias sąlygas užsienio prekybai, kuri yra gyvybiškai svarbi Lietuvos ūkio raidai, būtina kiek įmanoma supaprastinti ir pagreitinti būtinus muitinės formalumus;

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikai siekiant narystės Europos Sąjungoje būtina laipsniškai priartinti Lietuvos Respublikos įstatymus prie atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų, o muitinės veiklą reglamentuojantys įstatymai pripažinti viena iš prioritetinių tokio teisės aktų suartinimo sričių,

priima šį kodeksą.

 

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos muitinės kodekso reguliavimo sritis

Lietuvos Respu

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.