Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3991)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2002-01-01 Įsigalioja
    2001-12-29 Paskelbta
    2001-12-17 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 11 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gruodžio 17 d. Nr. IX-665

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies 21 punkto pakeitimas

11 straipsnio 3 dalies 21 punkte vietoj žodžių „savivaldos institucijoms“ įrašyti žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„21) pateikia žalos atlyginimo prievolės mokėjimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymo numatytais atvejais žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;“.

 

2 straipsnis. 31 straipsnio 4 punkto pakeitimas

31 straipsnio 4 punkte vietoj žodžių „savivaldos institucijoms“ įrašyti žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) pateikia žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymo numatytu atveju žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja 2002 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                     

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.