Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Lietuvos Aidas, Nr. 191; 1992, Nr. 29-843)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    1992-10-15 Įsigalioja
    1992-09-30 Paskelbta
    1992-09-15 Priimta
Santrumpa: ĮBĮ1992
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

INFOLEX PASTABA: nuo 1997 07 04 šis įstatymas galioja ir reglamentuoja bankroto procedūrų vykdymą tik toms įmonėms, kurių bankroto bylos iškeltos arba neteisminis bankroto procesas pradėtas iki 1997 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo įsigaliojimo dienos – iki 1997 10 01 (Žin., 1997, Nr. 64-1500).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO

ĮSTATYMAS

 

1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I-2880

Vilnius

 

I SKIRSNIS

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius keliant ir nagrinėjant įmonių bankroto bylas bei atliekant bankroto procedūras.

Įstatymas taikomas visiems ūkiniams subjektams, kurių veiklą nustato Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Bankų ir kitų kredito įstaigų, draudimo organizacijų, žemės ūkio įmonių bankroto bylų kėlimo ypatumus gali nustatyti kiti šių įmonių veiklą reguliuojantys norminiai aktai.

Įstatymas netaikomas specifinės paskirties valstybinėms įmonėms, biudžetinėms, visuomeninėms organizacijoms ir ne pelno organizacijoms (įmonėms).

 

2 straipsnis. Įmonės bankroto procedūra

Įmonės bankroto procedūra – tai įmonės administratoriaus paskyrimas, taikos sutarties tarp kreditorių ir skolininko sudarymas, įmonės reorganizavimas ar sanavimas siekiant išvengti jos bankroto, taip pat bankrutavusių įmonių likvidavimas. Įmonės bankroto procedūra gali būti taikoma teismine ir neteismine tvarka.

Apie bankroto bylos iškėlimą, jos eigą ir įmonėje atliekamą bankr

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.