Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 07 17

(TAR, 2021, Nr. 2021-15751)

 

INFOLEX PASTABA: 2021 06 30 įstatymu Nr. XIV-491 (TAR, 2021, Nr. 2021-15751) nustatyta, kad:

– planuodamos informacinių technologijų plėtrai reikalingus asignavimus, institucijos numato įstatymui Nr. XIV-491 įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų poreikį;

– kituose įstatymuose teikiamos nuorodos į Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą laikomos nuorodomis į Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR DUOMENŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. sausio 11 d. Nr. VIII-1524

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

KEISTA:

2023 11 16 įstatymu Nr. XIV-2253 (nuo 2024 01 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-22984)

 

1. Šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų ar šių subjektų asociacijų, regionų plėtros tarybų informaciją apie jų veiklą bei šių institucijų ir kitų juridinių asmenų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte, duomenis, kuriais jie disponuoja ir (ar) kuriuos jie tvarko vykdydami viešojo administravimo įgaliojimus, suteiktus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, įskaitant viešųjų paslaugų teikimo funkcijas (toliau – viešoji funk

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė, Žmogaus teisės“:
  dr. Linas Belevičius
  Vilnius. Kontaktai
  Marius Zabita
  Vilnius. Kontaktai
  Kęstutis Stasiulis
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.