Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 171-6298)
  • 2020-01-01 Galiojantis
    2005-01-01 Įsigalioja
    2004-11-26 Paskelbta
    2004-11-04 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (5)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO, LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMO, ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. lapkričio 4 d. Nr. IX-2538

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 82-2478; 2001, Nr. 22-716)

 

NETEKO GALIOS:

2016 09 14 įstatymu Nr. XII-2604 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-23708)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 3, 10, 29, 32 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193; 2003, Nr. 17-708, Nr. 38-1708, Nr. 61-2757; 2004, Nr. 61-2185)

 

NETEKO GALIOS:

2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO 15, 17 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1995, Nr. 59-1462; 1996, Nr. 35-871; 1999, Nr. 39-1202; 2000, Nr. 83-2509; 2001, Nr. 39-1355, Nr. 112-4084; 2002, Nr. 68-2772; 2004, Nr. 32-1006, Nr. 73-2525)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

15 straipsnio 1 dalies 4 punkte išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) valstybinio socialinio draudimo įmokas;“.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Bankų ir draudimo įmonių veiklą zonoje nustato Lietuvos Respublikos bankų ir draudimo įstatymai.“

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.