Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3784)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL GALIMYBĖS PASIEKTI NETEISĖTU BŪDU ĮGYTĄ, SUKURTĄ, PAKEISTĄ AR NAUDOJAMĄ INFORMACIJĄ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 881

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 65-2380) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Ministras Pirmininkas                                                                                        Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Raimondas Šukys

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881

 

GALIMYBĖS PASIEKTI NETEISĖTU BŪDU ĮGYTĄ, SUKURTĄ, PAKEISTĄ AR NAUDOJAMĄ INFORMACIJĄ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo procedūrą, nustato kriterijus, kada informacinės visuomenės paslaugos teikėjas (toliau vadinama – paslaugos teikėjas) laikomas sužinojusiu apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjo (toliau vadinama – paslaugos gavėjas) veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeist

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.