Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2003 03 21

(Žin., 2003, Nr. 28-1125)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2003 03 05 įstatymu Nr. IX-1355 nustatyta, kad Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas taikomas autoriams bei gretutinių teisių subjektams, jeigu jo įsigaliojimo metu nėra pasibaigę iki įstatymo įsigaliojimo galioję jų teisių į literatūros, mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių objektus apsaugos terminai, išskyrus kai fonogramų gamintojų teisių apsaugos, suteiktos pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2000, Nr. 60-1985) 50 straipsnio 2 dalį, terminas pasibaigia 2002 12 22. Tokiu atveju fonogramų gamintojų teisių apsauga pagal įstatymą iš naujo nesuteikiama. Bet kokie veiksmai, padaryti iki įstatymo įsigaliojimo ir nepažeidę tuo metu galiojusių įstatymų nuostatų, nelaikomi teisės pažeidimu ir nėra pagrindas atsirasti pagal įstatymą suteikiamai teisei į autorinį ar kitą atlyginimą. Iki 2003 03 21 sudarytos sutartys taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja įstatymo nuostatoms (Žin., 2003, Nr. 28-1125).

2. 2016 11 03 įstatymu Nr. XII-2708 (TAR, 2016, Nr. 2016-26894) nustatyta, kad

– kolektyvinio administravimo organizacijos, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, iki įstatymo Nr. XII-2708 įsigaliojimo, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, privalo:

1) suderinti savo steigimo ir kitus kolektyvinio administravimo veiklai būtinus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 7218 str. 1 d., su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo V skyriaus nuostatomis ir vi

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Intelektinės nuosavybės teisė“:
Advokatės Karolinos Gasparkės kontora
Vilnius. Kontaktai
UAB METIDA arba Žabolienė ir partneriai, advokatų profesinė bendrija
Vilnius. Kontaktai
Jovita Gabnienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.