Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 103-4604; 2009, Nr. 93-3968; 2012, Nr. 76-3931; TAR, 2018-01-23, Nr. 2018-01004)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2002-10-30 Paskelbta
    2002-10-30 Įsigalioja
    2002-10-10 Priimta
Santrumpa: NSUSOAĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 03 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-01004)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2018 01 12 įstatymu Nr. XIII-992 (TAR, 2018, Nr. 2018-01004) nustatyta, kad:

– Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija baigia darbą 2018 02 28. Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo procedūras, pradėtas iki įstatymo Nr. XIII-992 įsigaliojimo, baigia vykdyti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) pagal iki 2018 02 28 galiojusį Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą;

– investuotojai, iki 2018 02 28 kaip potencialūs dalyviai pripažinti neatitinkančiais nacionalinio saugumo interesų, įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-992, nepaisant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. nustatytų išimčių, norėdami įgyti Įstatymo 2 str. 2 d. 1–5 p. nurodytas teises, taip pat įsigyti turtą arba vykdyti veiklą apsaugos zonoje ar nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje, pakartotinai turi kreiptis į Komisiją dėl jų atitikties nacionalinio saugumo interesams.

2. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3257 (TAR, 2020, Nr. 2020-15772) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-3257 įsigaliojimo gauti prašymai dėl investuotojų, sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo, taip pat kitų Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 19 straipsnyje išdėstytų Naciona

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatės Mėtos Jurgaitės Kubilienės kontora
Kontaktai
Advokato Arūno Abraičio kontora
Vilnius. Kontaktai
Vilmantas Ančiukaitis
Klaipėda. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.