Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-262 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-47 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 39-1918)
  • 2013-04-17 Galiojantis
    2013-04-17 Įsigalioja
    2013-04-16 Paskelbta
    2013-04-11 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-47 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. 3D-262

Vilnius

 

Pakeičiu Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-47 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 7-301), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                                                VIGILIJUS JUKNA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-47

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-262

redakcija)

 

PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Paraiškų priėmimo pradžia

Paraiškų priėmimo pabaiga

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“

1.1

Profesinio mokymo ir informavimo veikla:

 

 

1.1.1

Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas:

 

 

1.1.1.1

1 mokymo kryptis

2013-05-13

2013-07-12

1.1.1.2

2 mokymo kryptis:

 

 

1.1.1.2.1

Formaliojo mokymo programos

2013-05-13

2013-12-31

1.1.2

Žemės ir miškų ūkio veiklos bei ž

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.