Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 99, 466, 467, 469, 472, 506, 507 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 54-2681)
 • 2014-01-01 Galiojantis
  2014-01-01 Įsigalioja
  2013-05-25 Paskelbta
  2013-05-09 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 99, 466, 467, 469, 472, 506, 507 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 9 d. Nr. XII-276

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2005, Nr. 18-574; 2008, Nr. 50-1844)

 

1 straipsnis. 99 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 99 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Jeigu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas teismo sprendimu dėl bylos esmės, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojanti institucija turi teisę kreiptis į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo šio Kodekso 277 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 466 straipsnio papildymas 2 ir 3 dalimis

Papildyti 466 straipsnį 2 ir 3 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

466 straipsnis. Pasirengimas bylai

1. Jeigu yra duomenų apie fizinio asmens psichikos sutrikimą, teisėjas, kuriam paskirta parengti bylą nagrinėti, asmens psichinei būsenai nustatyti nutartimi paskiria teismo psichiatrijos ekspertizę, jeigu tokia ekspertizė nebuvo atlikta anksčiau, ir išreikalauja būtinus ekspertizei atlikti asmens medicininius dokumentus.

2. Teisėjas praneša fiziniam asmeniui, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, kad nagrinėjant

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.