Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2, 4, 84, 88 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 89, 90 straipsniais įstatymas (Žin., 2013, Nr. 75-3764)
 • 2013-08-20 Galiojantis
  2013-08-20 Įsigalioja
  2013-07-13 Paskelbta
  2013-06-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 2, 4, 84, 88 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 89, 90 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-438

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1999, Nr. 60-1951; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584; 2001, Nr. 99-3527; 2003, Nr. 73-3355; 2005, Nr. 31-973; 2012, Nr. 57-2831; 2013, Nr. 42-2041)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 30 dalimi

Papildyti 2 straipsnį 30 dalimi:

„30. Repatriacija – laivo valdytojo ir valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, vykdomų finansinių, teisinių ir kitų priemonių, užtikrinančių jūrininko sugrįžimą namo, visuma.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vadovaudamosi šiuo įstatymu, kitais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Susisiekimo ministerija leidžia privalomus teisės aktus prekybinės laivybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Susisiekimo ministerija – jūrininkų darbo santykių, socialinių garantijų, saugos ir sveikatos, o Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Susisiekimo ministerija – jūrininkų sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros klausimais, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja šių teisės aktų vykdymą.“

 

3 straipsnis. 84 straipsnio pavadinimo, 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi

1. Pakeisti 84 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

84 straipsnis. Darbo sutarties su jūrininku sudar

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.