Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848; TAR, 2023-07-11, Nr. 2023-14309)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-14309)

 

INFOLEX PASTABA: 2023 06 29 įstatymu Nr. XIV-2121 (TAR, 2023, Nr. 2023-14309) nustatyta, kad:

– iki 2023 12 31 pradėtos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros procedūros baigiamos pagal iki įstatymo Nr. XIV-2121 įsigaliojimo dienos (2024 01 01) galiojusį teisinį reguliavimą;

– kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą reiškia nuorodas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymą.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo teritorija

1. Šis įstatymas nustato teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros tvarką, valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) – kompetenciją, pareigas ir teises.

2. Šio įstatymo taikymo teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija, jos išskirtinė ekonominė zona Baltijos jūroje ir kontinentinis šelfas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Privalomasis nurodymas – a

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Statybų teisė ir nekilnojamojo turto vystymas“:
  Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“
  Vilnius. Kontaktai
  Advokatų kontora "Win & Law" Simonavičius ir partneriai
  Klaipėda. Kontaktai
  Artūras Vaišvila
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.