Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sporto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; TAR, 2018-10-31, Nr. 2018-17451; 2022-01-28, Nr. 2022-01355; 2024-07-05, Nr. 2024-12643)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  1996-01-31 Paskelbta
  1996-01-31 Įsigalioja
  1995-12-20 Priimta
Santrumpa: SĮsporto
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 07 01

(TAR, 2022, Nr. 2022-01355)

 

INFOLEX PASTABA: 2022 01 18 įstatymu Nr. XIV-908 (remiantis 2022 06 27 įstatymu Nr. XIV-1173 (TAR, 2022, Nr. 2022-13889)) (TAR, 2022, Nr. 2022-01355) nustatyta, kad:

– sporto projektai, pateikti iki įstatymo Nr. XIV-908 įsigaliojimo (2022 07 01) Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti, administruojami pagal iki įstatymo Nr. XIV-908 galiojusį teisinį reguliavimą. Sporto projektus nuo 2023 01 01 administruoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija;

– aukšto meistriškumo sporto programos, kurioms buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos iki įstatymo Nr. XIV-908 įsigaliojimo, baigiamos įgyvendinti pagal iki įstatymo Nr. XIV-908 įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą;

– papildomos valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti tvarų į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų finansavimą iš vieno šaltinio, įsigaliojus Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18, 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymui Nr. XIV-601 ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymui Nr. XIV-602, 2022 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skiriamos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPORTO

ĮSTATYMAS

 

1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato sporto principus, spo

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Sporto teisė“:
  Advokatės Jolantos Špakauskaitės kontora
  Kaunas. Kontaktai
  Advokatų kontora Aničas, Pakšys ir partneriai
  Vilnius. Kontaktai
  Vilniaus m. IX advokatų kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.