Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. B1-49 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“ (TAR, 2014-01-28, Nr. 2014-00629)
  • 2014-02-19 Negaliojantis
    2014-01-29 Įsigalioja
    2014-01-28 Paskelbta
    2014-01-24 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2014 02 17 įsakymu Nr. B1-114 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01705)

 

INFOLEX PASTABA: kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į pripažintą netekusiu galios 2014 01 24 įsakymą Nr. B1-49 laikomos nuorodomis į 2014 02 17 įsakymą Nr. B1-114 (TAR, 2014, Nr. 2014-01705).

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO KONTROLĖS PRIEMONIŲ

 

2014 m. sausio 24 d. Nr. B1-49

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4909) ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Alytaus, Šalčininkų ir Varėnos rajonuose sumedžiotiems šernams nustatytas Afrikinis kiaulių maras:

1. Laikinai uždraudžiu:

1.1. išvežti gyvas kiaules iš Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Šalčininkų, Trakų ir Varėnos rajonų, išskyrus tiesiai į Lietruvos Respublikos skerdyklas, kurios nėra įrašytos į Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių teisę eksportuoti gyvūninius produktus į Muitų sąjungą, sąrašą;

1.2. šernų varymines medžiokles 1.1 punkte nurodytuose rajonuose;

1.3. naudoti sumedžiotus šernus žmonių maistui, kol nebus gauti neigiami Afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai.

2. Nurodau:

2.1. teritorinėms VMVT:

2.1.1. užtikrinti šio įsakymo 1.1 punkto vykdymą,

2.1.2. užtikrinti, kad kiekvieno rasto nugaišusio ar sumedžioto šerno mėginiai būtų pristatyti į Nacionalinį maist

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.