Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. B1-114 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“ (TAR, 2014-02-18, Nr. 2014-01705; 2014-05-12, Nr. 2014-05293; 2014-10-31, Nr. 2014-15225)
  • 2015-10-17 Negaliojantis
    2014-02-19 Įsigalioja
    2014-02-18 Paskelbta
    2014-02-17 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2015 10 16 įsakymu Nr. B1-952 (nuo 2015 10 17)

(TAR, 2015, Nr. 2015-15676)

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 11 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-15225)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ

 

2014 m. vasario 17 d. Nr. B1-114

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 7, 15 ir 16 straipsniais, Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimai), ir 2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimu 2003/422/EB, patvirtinančiu afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 59), įgyvendindamas 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63) (toliau – įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES), ir siekdamas apsaugoti Lietuvos Respubliką nuo galimo afrikinio kiaulių maro paplitimo:

1. Laikau:

1.1. įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse išvardytas Lietuvos Respublikos teritorijas afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija (toliau – užkrėsta teritorija);

1.2. įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje išvardytas Lietuvos Respublikos teritorijas padidintos rizikos, kylan

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.