Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49, 80, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 261-1 straipsniu bei XXIV-1 skyriumi (TAR, 2014-03-27, Nr. 2014-03570)
  • 2015-01-01 Galiojantis
    2015-01-01 Įsigalioja
    2014-03-27 Paskelbta
    2014-03-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 49, 80, 182 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2611 STRAIPSNIU BEI XXIV1 SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

2014 m. kovo 13 d. Nr. XII-771

Vilnius

 

1 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 49 straipsnio 6 dalį.

 

2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

NETEKO GALIOS:

2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1242 (nuo 2014 10 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-14517)

 

3 straipsnis. 182 straipsnio pakeitimas

Papildyti 182 straipsnį 6 punktu:

„6) nustatytų įsiteisėjusiu tarpiniu sprendimu grupės ieškinio byloje, teismui nagrinėjant grupės narių individualaus pobūdžio turtinius reikalavimus toje pačioje grupės ieškinio byloje.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 2611 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2611 straipsniu:

2611 straipsnis. Tarpinis sprendimas grupės ieškinio byloje

1. Jeigu grupės ieškinyje yra reiškiami individualaus pobūdžio turtiniai grupės narių reikalavimai, grupės ieškinio bylą nagrinėjantis teismas priima visiems grupės nariams bendrą sprendimą dėl grupės narius vienijančių faktinių aplinkybių grupės ieškinio byloje – tarpinį sprendimą.

2. Remdamasis įsiteisėjusiu tarpiniu sprendimu grupės ieškinio byloje, teismas išsprendžia kiekvieno grupės nario individualaus pobūdžio turtinius reikalavimus ir priima individualius sprendimus kiekvienam grupės nariui.“

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.