Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2182 (Žin., 2012, Nr. 82-4268) nustatyta:

1. Iki 2012 06 29 įstatymo Nr. XI-2182 įsigaliojimo pradėtos sodininkų bendrijų steigimo procedūros, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrijos reorganizuojamos, užbaigiamos pagal tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatas.

2. Įsigaliojus 2012 06 29 įstatymui Nr. XI-2182, kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojamos sąvokos „mėgėjiška sodininkystė“, „mėgėjiško sodo sklypas“, „mėgėjiško sodo teritorija“ ir šio įstatymo sąvokos „mėgėjų sodininkystė“, „mėgėjų sodo sklypas“, „mėgėjų sodo teritorija“ yra tapačios.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SODININKŲ BENDRIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

KEISTA:

2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2182 (nuo 2012 07 13)

(Žin., 2012, Nr. 82-4268)

 

Šis Įstatymas nustato sodininkų bendrijų reorganizavimą, valdymą ir veiklą, pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymą, sodininkų bendrijos nario teises ir pareigas, mėgėjų sodo teritorijos ir mėgėjų sodų sklypų tvarkymo bei naudojimo reikalavimus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

KEISTA:

1. 2014 12 11 įstatymu Nr. XII-1425 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-20442)

2. 2019 12 10 įstatymu Nr. XIII-2647 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20988)

 

1. Bendrijos nario mokestis – sodininkų bendrijos

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba