Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo“ (Vyriausybės žinios, 1961, Nr. 18-147)
  • 2003-05-01 Negaliojantis
    1961-06-30 Paskelbta
    1961-09-07 Priimta
Santrumpa: BK1961
Naujai reglamentuojantis aktas:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2002 10 29 įstatymu Nr. IX-1162 (nuo 2003 05 01)

(Žin., 2002, Nr. 112-4970)

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 1997 12 23 įstatymu Nr. VIII-588 (2002 m. spalio 31 d. redakcija), Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimas laikinai pratęsiamas iki 2003 05 01 (Žin., 1997, Nr. 118-3046).

 

INFOLEX PASTABA: dalis 1994 07 19 įstatymu Nr. I-551 (Žin., 1994, Nr. 60-1182) padarytų kodekso pakeitimų dar jiems neįsigaliojus buvo pakeisti 1994 11 10 įstatymu Nr. I-652 (Žin., 1994, Nr. 92-1799) bei įstatymu Nr. I-686 (Žin., 1994, Nr. 96-1879).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATVIRTINIMO

 

1961 m. birželio 26 d.

Vilnius

 

KEISTA (pavadinimas ir tekstas):

1994 07 19 įstatymu Nr. I-551 (nuo 1994 09 01)

(Žin., 1994, Nr. 60-1182)

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir įvesti jį nuo 1961 metų rugsėjo 1 dienos.

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 25 straipsnis, kiek jis liečia laisvės atėmimo laiką, netaikomas asmenims, nuteistiems, prieš priimant 1958 metų gruodžio 25 dienos TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų baudžiamųjų įstatymų pagrindus, už itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Ypatingosios dalies pirmajame skirsnyje, už banditizmą, tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, valstybinio ar visuomeninio turto grobimą stambiu mastu ir plėšimą.

 

3 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui nustatyti Lietuvos Resp

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.