Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327)
  • 2023-01-04 Galiojantis
    1998-09-24 Įsigalioja
    1998-09-23 Paskelbta
    1998-09-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1120

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

KEISTA (preambulė):

2017 12 20 nutarimu Nr. 1112 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-20950)

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Žemės ūkio ministerijai suderinti ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valdymo struktūrą ir funkcijas su Europos Sąjungos reikalavimais.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 48-1163);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1363 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2892).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                          GEDIMINAS VAGNORIUS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                 EDVARDAS MAKELIS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 07 02

(TAR, 2022, Nr. 2022-14355)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIO

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.