Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2014-11-28, Nr. 2014-18089; 2016-01-21, Nr. 2016-01272; 2022-12-23, Nr. 2022-26575)
  • 2022-12-24 Galiojantis
    2014-11-29 Įsigalioja
    2014-11-28 Paskelbta
    2014-11-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 12 24

(TAR, 2022, Nr. 2022-26575)

 

INFOLEX PASTABA: 2022 12 23 įsakymu Nr. 3D-856 (TAR, 2022, Nr. 2022-26575) nustatyta, kad:

1) įsakymas Nr. 3D-856 taikomas ir projektams, dėl kurių paramos paraiškos pateiktos iki įsakymo Nr. 3D-856 įsigaliojimo (2022 12 24);

2) teisės aktuose ir paramos sutartyse pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, o sąvoka „galimai neteisėtos sąlygos gauti paramą“ yra tolygi sąvokai „dirbtinai sukurtos sąlygos gauti paramą“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DIRBTINAI SUKURTŲ SĄLYGŲ GAUTI PARAMĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. 3D-889

Vilnius

 

Įgyvendindamas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politik

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.