Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ (TAR, 2015-04-03, Nr. 2015-05148)
  • 2016-08-31 Galiojantis
    2015-04-04 Įsigalioja
    2015-04-03 Paskelbta
    2015-04-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SOCIALINIO VERSLO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 3 d. Nr. 4-207

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 25 punktu,

tvirtinu Socialinio verslo koncepciją (pridedama).

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                         EVALDAS GUSTAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207

 

SOCIALINIO VERSLO KONCEPCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinio verslo koncepcijos (toliau – Koncepcija) tikslas – pateikti socialinio verslo bendruosius principus, nustatyti problemines sritis ir išskirti pagrindinius uždavinius, siekiant skatinti socialinio verslo plėtrą.

2. Koncepcija siekiama Lietuvoje įgyvendinti Europos Komisijos 2011 m. spalio 25 d. komunikato Nr. (2011) 682 „Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje“ ir Europos Parlamento 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliucijos „Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje“ rekomendacijas nacionalinėms vyriausybėms socialinio verslo ir socialinių įmonių veiklos bendrų sąlygų gerinimo klausimais.

3. Atsižvelgiant į tai,

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.